banner

Budgetbeheer

Budgetbeheer houdt in dat ik u begeleid in uw wijze van administratie voeren totdat u hier zelf weer toe in staat bent. De inkomsten worden door mij beheerd en de betalingen worden door mij uitgevoerd. U krijgt op uw rekening het zogeheten leefgeld. Van dit geld kunt u boodschappen e.d. doen.

In het intakegesprek vraag ik u mij alle informatie omtrent uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden te verschaffen. Om u goed te begeleiden is het van belang dat u alle inkomsten, uitgaven en schulden aan mij doorgeeft en dat u wijzigingen in uw situatie tijdig laat weten. Samen met u maak ik met u een budgetplan. Daarin wordt vastgelegd welke betalingen ik voor u zal gaan verrichten en wat u dan per maand overhoudt om de boodschappen te doen.

Voor de uitvoer van het budgetbeheer maak ik gebruik van een beheer- en een leefgeldrekening. De leefgeldrekening kan uw huidige rekening zijn (zonder roodstand), maar kan ook een nieuw te openen rekening zijn.

Op de beheerrekening komen uw inkomsten binnen en worden de afgesproken betalingen gedaan, bijvoorbeeld de huurbetaling. De leefgeldrekening is voor uw dagelijkse uitgaven, u heeft hier een bankpas van.

Budgetbeheer moet voorkomen dat er (meer) schulden ontstaan en/of dat de reeds aanwezige schulden oplopen.

Het pakket werkzaamheden wordt afgestemd op de situatie en de wensen van de cliënt en omvat de onderstaande taken;
- Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
- Opstellen van het budgetplan
- Openen van een beheerrekening
- Aanmaken en opstarten van het dossier
- Aanschrijven van inkomen en uitgaven
- Informatie inwinnen bij diverse instanties
- Uitvoeren van betalingen die vermeld staan in het budgetplan
- Overmaken leefgeld (wekelijks)
- Dossier controle na drie maanden
- Telefonische afhandeling van vragen
- Postverwerking
- Maandelijkse rapportage

In dit pakket zorg ik ervoor dat uw vaste lasten betaald worden, dat u elke week een vast bedrag aan leefgeld ontvangt en dat het postadres gewijzigd wordt. Daarnaast kan ik u helpen bij het aanvragen van uitkeringen, schuldenregeling (i.s.m. schulphulpverlening), en toeslagen. Mocht u dat wensen dan verzorg ik ook graag de belastingaangifte.

Tarieven
Voor tarieven kunt u contact met mij opnemen via de mail.

De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer kunnen in sommige gevallen vergoed worden door de gemeente via bijzondere bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (tot ca. 120 %) kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Als bijzondere bijstand niet wordt verleend, moet u de vergoedingen uit eigen middelen betalen.